Registreren als AOS-student

Hieronder vind je een link naar het registratieformulier waarmee je je kunt aanmelden bij de AOS Zuidoost-Brabant. Tevens zie je welke documenten je nog meer moet aanleveren.

Het registratieformulier kun je downloaden via de pagina Downloads voor studenten. Bij het registratieformulier moet je ook de volgende documenten meesturen:

  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van maximaal een half jaar oud. Deze vraag je aan bij de gemeente in je woonplaats;
  • De stageovereenkomst die via de opleiding wordt verstrekt.

Je kunt het registratieformulier en de documenten digitaal versturen naar de afdeling personeelszaken van je stageschool.

Door internetbureau ROQUIN © 2018 AOS-OMO