Corry Kocken
Programmadirecteur AOS Zuidoost-Brabant
c.kocken@aos-oostbrabant.nl
06-53778872

Karin Derksen
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
kjj.derksen@verwijder-dit.omo.nl

Radboud Docenten Academie
Monique Scheepers
m.scheepers@verwijder-dit.docentenacademie.ru.nl

Fontys Sporthogeschool
Dianne van Vredendaal
d.vanvredendaal@verwijder-dit.fontys.nl

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Jan van Casteren
j.vancasteren@verwijder-dit.fontys.nl

Eindhoven School of Education
Annemieke Vennix
j.vennix@verwijder-dit.tue.nl

Varendonck College
Irma van Nieuwenhuijsen (penvoerder)
i.v.nieuwenhuijsen@verwijder-dit.varendonck.nl

Van Maerlantlyceum
Emmeken van der Heijen
e.vanderheijden@verwijder-dit.vanmaerlantlyceum.nl

Sondervick College
Monique van Roosmalen
mroosmalen@verwijder-dit.sondervick.nl

Rythovius College
Marleen van den Hurk
mvdhurk@verwijder-dit.rythovius.nl

SG Were Di
Edward de Gier
gir@verwijder-dit.sgweredi.nl

SG Het Plein
Corinne Sebregts
c.sebregts@verwijder-dit.sghetplein.nl

IVO Deurne
Elke Oegema
oee@verwijder-dit.ivo-deurne.nl

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO