Modules

Naast alle kennis en vaardigheden die je op de lerarenopleiding opdoet, biedt de AOS Noordoost-Brabant een aantal schooloverstijgende modules aan die bijdragen aan je algemene professionele vorming. Door deze modules leer je breder kijken naar het beroep van leraar.

Maatschappelijke onderwerpen

In de modules komen relevante universele onderwerpen aan bod waar je op een school mee te maken kunt krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld onderwerpen als het puberbrein, omgaan met lastig gedrag en oudergesprekken. Kennis van deze onderwerpen helpen je om je vak als docent goed uit te voeren. Als je deze modules tijdens je lerarenopleiding al volgt, weet je zeker dat je goed beslagen ten ijs komt op het moment dat je met je docentenloopbaan start.

Voorbereiden op de praktijk

In de eerste drie leerjaren jaren zijn de modules bedoeld als theoretisch fundament. Je wordt voorbereid op de praktijk. In het vierde jaar wordt dat theoretische fundament aangevuld met  verdiepende thema’s die aansluiten op je praktijkervaring, zodat je goed voorbereid bent op de leerwerktaken die je gaat uitvoeren bij de uitoefening van het beroep.

Centrale plek

De modules worden ontworpen door de schoolopleiders en instituutsopleiders binnen de AOS. Ze worden aangeboden op een van de scholen binnen de AOS Noordoost-Brabant. Het leuke is dat je daarbij dan ook collega-studenten van andere scholen en opleidingen ontmoet.

Door internetbureau ROQUIN © 2021 AOS-OMO