Druk bezochte AOS-onderzoeksmiddag

Op 14 maart was het een drukke bedoeling op het Nuenens College. Daar vond de presentatiebijeenkomst plaats, die georganiseerd werd vanuit AOS Noordoost Brabant. Studenten en docenten van het Dr.-Knippenbergcollege, het Carolus Borromeus College, het Vakcollege Helmond, het Eckartcollege en het Nuenens College presenteerden er hun opbrengsten van praktijkonderzoeken en trends in onderwijsland.

Tijdens workshops, interactieve presentaties en posterpresentaties werd kennis gedeeld.
Studenten, docenten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en leden van de schoolleidingen van de betrokken scholen voerden met elkaar boeiende gesprekken over onderwijs, over lesontwerpen en onderzoek.

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO