Uitleg over doel en werkwijze leerateliers

De AOS Noordoost-Brabant heeft leerateliers in het leven geroepen voor studenten en leraren, waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. In deze video geven de betrokkenen aan wat het doel en de werkwijze is en wat de leerateliers hen opleveren.

Bildung, een eerste kennismaking

Bildung is een woord uit de menswetenschappen. Het is een Duits woord dat lastig te vertalen is in het Nederlands. Maar ondertussen is bildend onderwijs wel belangrijk. Een docent is zijn leerlingen immers niet alleen het lesgeven, maar ook aan het opvoeden tot beschaafde mensen.

Pedagogiek, betrokken handelen van een docent

Kun jij je voorstellen hoe een leerling zich voelt? En waarom is dat belangrijk? Vaak denk je bij pedagogiek aan het opvoeden van kinderen. Maar je kunt pedagogiek ook beschouwen vanuit het perspectief van de docent. Dan gaat het om jouw betrokkenheid bij de leerlingen. Welke keuzes maak je in het dagelijkse leven in de klas? Wat is goed om te doen of te laten? En hoe weet je dat zeker?

Door internetbureau ROQUIN © 2021 AOS-OMO