Downloads voor studenten

Digitaal registratieformulier AOS 2018-2019
AOS-registratieformulier voor studenten voor het schooljaar 2018-2019. Na het invullen de printversie ondertekenen en inleveren samen met een VOG en een stageovereenkomst.
Klik hier om het formulier online in te vullen

Informatiegids Leerateliers 2018-2019
Informatiegids voor studenten over samen opleiden en leren in leerateliers
Klik hier om het bestand te downloaden

Themabijeenkomsten | Merlet College en Elzendaalcollege
Gedurende het schooljaar 2017-2018 worden er Themabijeenkomsten tijdens het schooljaar 2017-2018 voor LIO’s, wpl 2b en minorstudenten, werkzaam op deze scholen
Klik hier om het bestand te downloaden

Reader Werkplekleren hoofdfase 1 - 2017-2018
De reader Werkplekleren hoofdfase 1, met informatie over planning en inhoud van bijeenkomsten en toetsing, is bedoeld voor tweedejaars studenten en hun begeleiders.
Klik hier om het bestand te downloaden

Zelfevaluatieformulier student ILS-HAN
Formulier voor zelfevaluatie m.b.t. werkplekleren, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Evaluatieformulier student ILS-HAN voor werkplekbegeleider
Formulier voor evaluatie van de student door de werkplekbegeleider, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Modules afstudeerfase
Schooloverstijgende modules met relevante universele onderwerpen, die bijdragen aan de algemene professionele vorming van de student
Klik hier om het bestand te downloaden

Werkboek APV 12-13
Werkboek programma ‘Oog voor elke leerling’ voor studenten van de AOS Noordoost & Zuidoost Brabant (derde leerjaar, voltijds tweedegr. lerarenopleiding, FLOT, hoofdfase 2).
Klik hier om het bestand te downloaden

Reader Oriëntatiestage HAN
Reader voor de oriëntatiestage voor de eerstejaars studenten voor het schooljaar 2017-2018, met daarin o.a. de leerwerktaken.
Klik hier om het bestand te downloaden

Mastertraject Leeratelier
Meer informatie over het Mastertraject Leeratelier, dat wellicht wel jouw route naar het leraarschap wordt.
Klik hier om het bestand te downloaden

Studiewijzer APV3 2017-2018
Studiewijzer voor studenten, APV module 3, Professionele ontwikkeling
Klik hier om het bestand te downloaden

Studiewijzer APV4 2017-2018
Studiewijzer voor studenten, APV module 4, Klassenmanagement 1
Klik hier om het bestand te downloaden

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO