Downloads voor studenten

Registratieformulier AOS 2017-2018
AOS-registratieformulier voor studenten voor het schooljaar 2017-2018. In te leveren samen met een VOG, een kopie van legitimatiebewijs en een stageovereenkomst
Klik hier om het bestand te downloaden

Flyer Leerateliers
Wil je vrijheid in jouw leer- en ontwikkelproces, ben je ondernemend, wil je nieuwe ideeën uitproberen en vind je samenwerken waardevol? Meld je aan voor één van de vijf leerateliers.
Klik hier om het bestand te downloaden

Themabijeenkomsten | Merlet College en Elzendaalcollege
Gedurende het schooljaar 2017-2018 worden er Themabijeenkomsten tijdens het schooljaar 2017-2018 voor LIO’s, wpl 2b en minorstudenten, werkzaam op deze scholen
Klik hier om het bestand te downloaden

Zelfevaluatieformulier student ILS-HAN
Formulier voor zelfevaluatie m.b.t. werkplekleren, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Evaluatieformulier student ILS-HAN voor werkplekbegeleider
Formulier voor evaluatie van de student door de werkplekbegeleider, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Modules afstudeerfase
Schooloverstijgende modules met relevante universele onderwerpen, die bijdragen aan de algemene professionele vorming van de student
Klik hier om het bestand te downloaden

Werkboek APV 12-13
Werkboek programma ‘Oog voor elke leerling’ voor studenten van de AOS Noordoost & Zuidoost Brabant (derde leerjaar, voltijds tweedegr. lerarenopleiding, FLOT, hoofdfase 2).
Klik hier om het bestand te downloaden

Werkboek Oriënterende Stage B - APV 3-4
Werkboek voor de OS-B voor het schooljaar 2016-2017 met als thema's Ontwikkeling van je professionele identiteit (APV3) en Klassenmanagement 1 (APV4).
Klik hier om het bestand te downloaden

Reader Oriëntatiestage HAN
Reader voor de oriëntatiestage voor de eerstejaars studenten voor het schooljaar 2017-2018, met daarin o.a. de leerwerktaken.
Klik hier om het bestand te downloaden

Planning Werkplekleren 1 ILS-HAN
Planning m.b.t. werkplekleren (WPL-1) voor de eerstejaars studenten voor het schooljaar 2016-2017. De planning loopt tot en met week 14.
Klik hier om het bestand te downloaden

Mastertraject Leeratelier
Meer informatie over het Mastertraject Leeratelier, dat wellicht wel jouw route naar het leraarschap wordt.
Klik hier om het bestand te downloaden

Door internetbureau ROQUIN © 2016 AOS-OMO