Downloads voor studenten

Digitaal registratieformulier AOS 2018-2019
AOS-registratieformulier voor studenten voor het schooljaar 2018-2019. Na het invullen de printversie ondertekenen en inleveren samen met een VOG en een stageovereenkomst.
Klik hier om het formulier online in te vullen

Studiewijzer OPH 2018-2019
Studiewijzer Onderwijs Pedagogisch Handelen (OPH) voor leerjaar 4 FLOT
Klik hier om het bestand te downloaden

Studiewijzer VDO 2018-2019
Studiewijzer Vakdidactisch Ontwerpen (VDO) voor leerjaar 4 FLOT
Klik hier om het bestand te downloaden

Planning OPH en VDO 2018-2019
Planning van werkzaamheden, betrokkenen en locaties m.b.t. OPH en VDO voor leerjaar 4 FLOT
Klik hier om het bestand te downloaden

Studiewijzer APV 7 2018-2019
Studiewijzer APV 7 met als thema Klassenmanagement 2 voor leerjaar 2 FLOT
Klik hier om het bestand te downloaden

Werkboek APV 12-13
Werkboek programma ‘Oog voor elke leerling’ voor studenten van de AOS Noordoost & Zuidoost Brabant voor leerjaar 3 FLOT
Klik hier om het bestand te downloaden

Informatiegids Leerateliers 2018-2019
Informatiegids voor studenten over samen opleiden en leren in leerateliers
Klik hier om het bestand te downloaden

Zelfevaluatieformulier student ILS-HAN
Formulier voor zelfevaluatie m.b.t. werkplekleren, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Evaluatieformulier student ILS-HAN voor werkplekbegeleider
Formulier voor evaluatie van de student door de werkplekbegeleider, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Modules afstudeerfase
Schooloverstijgende modules met relevante universele onderwerpen, die bijdragen aan de algemene professionele vorming van de student
Klik hier om het bestand te downloaden

Mastertraject Leeratelier
Meer informatie over het Mastertraject Leeratelier, dat wellicht wel jouw route naar het leraarschap wordt.
Klik hier om het bestand te downloaden

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO