Downloads voor opleiders

Handreiking Werkplekbegeleiders APV 12-13
Programma van APV 12-13 en de rol van de WPB bij het begeleiden van FLOT-studenten HF2
Klik hier om het bestand te downloaden

Profiel AOS-coördinator
De positie, taakstelling en competenties van de coördinator van de Academische Opleidingsschool.
Klik hier om het bestand te downloaden

Profiel AOS-schoolopleider
Taken, kenmerken, competenties en indicatoren van de AOS-schoolopleider, de tweedelijns begeleider van een groep studenten.
Klik hier om het bestand te downloaden

Competenties docent-onderzoeker
Overzicht van de specifieke competenties van de docent-onderzoeker en de belangrijkste aspecten van een kritische, onderzoekende houding
Klik hier om het bestand te downloaden

Evaluatieformulier student ILS-HAN voor werkplekbegeleider
Formulier voor evaluatie van de student door de werkplekbegeleider, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Door internetbureau ROQUIN © 2021 AOS-OMO