Downloads voor opleiders

Profiel AOS-coördinator
De positie, taakstelling en competenties van de coördinator van de Academische Opleidingsschool.
Klik hier om het bestand te downloaden

Profiel AOS-schoolopleider
Taken, kenmerken, competenties en indicatoren van de AOS-schoolopleider, de tweedelijns begeleider van een groep studenten.
Klik hier om het bestand te downloaden

Competenties docent-onderzoeker
Overzicht van de specifieke competenties van de docent-onderzoeker en de belangrijkste aspecten van een kritische, onderzoekende houding
Klik hier om het bestand te downloaden

Evaluatieformulier student ILS-HAN voor werkplekbegeleider
Formulier voor evaluatie van de student door de werkplekbegeleider, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om het bestand te downloaden

Docentenhandleiding APV4 2017-2018
handleiding voor docenten, APV module 4, Klassenmanagement 1
Klik hier om het bestand te downloaden

Handleiding werkplekbegeleiders OS-B+HF1 2017-2018
Handleiding voor werkplekbegeleiders OS-B+HF1, theorie eerste- en tweedejaars stagiair(e)s, APV module 3-4-7
Klik hier om het bestand te downloaden

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO