Downloads voor opleiders

Professionalisering voor de werkplekbegeleiders AOS
Brochure over het professionaliseringstraject
Klik hier om het bestand te downloaden

Handreiking Werkplekbegeleiders APV 12-13
Programma van APV 12-13 en de rol van de WPB bij het begeleiden van FLOT-studenten HF2
Klik hier om het bestand te downloaden

Profiel AOS-coördinator
De positie, taakstelling en competenties van de coördinator van de Academische Opleidingsschool.
Klik hier om het bestand te downloaden

Profiel AOS-schoolopleider
Taken, kenmerken, competenties en indicatoren van de AOS-schoolopleider, de tweedelijns begeleider van een groep studenten.
Klik hier om het bestand te downloaden

Competenties docent-onderzoeker
Overzicht van de specifieke competenties van de docent-onderzoeker en de belangrijkste aspecten van een kritische, onderzoekende houding
Klik hier om het bestand te downloaden

Evaluatieformulier student ILS-HAN voor werkplekbegeleider
Formulier voor evaluatie van de student door de werkplekbegeleider, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek
Klik hier om naar de website van Bureau Extern te gaan

Door internetbureau ROQUIN © 2021 AOS-OMO