Wie zijn we?

De AOS Midden-Brabant regio Tilburg is een samenwerkingsverband tussen tien scholengroepen voor voortgezet onderwijs, Fontys Hogeschool, Tilburg University en Radboud Docenten Academie. Hier lees je wie de contactpersonen van de verschillende Tilburgse vo-scholen zijn. 

Door internetbureau ROQUIN © 2018 AOS-OMO