De begeleiding

De AOS Midden-Brabant vindt het belangrijk om studenten intensief te begeleiden en daarin maatwerk te leveren. Daarom beschikt iedere AOS-school over een eigen opleidingsteam.

 

Uitvoering

In de programmaboekjes kun je lezen welke rol de leden van het opleidingsteam hebben in de begeleiding. De werkplekbegeleider is de eerste begeleider van de student. Hij of zij overlegt met de schoolopleider en met de instituutsopleider over jouw begeleidingsbehoeften. Zo kunnen we je begeleiding op maat bieden. Bovendien zijn de lijnen binnen de school kort. Daardoor kunnen eventuele problemen of vragen snel worden besproken in het opleidingsteam. 

Opleidingsteam

De opleidingsteams zijn verantwoordelijk voor het begeleiden, opleiden en beoordelen van onze studenten. Het team voor de hbo-studenten van FLOT bestaat uit de werkplekbegeleiders, de schoolopleider en de Instituutsopleider van FLOT. Het team voor de wo-studenten van de ULT is grotendeels hetzelfde. Alleen de instituutsopleider is de vakdidacticus van de ULT. Voor de RDA-studenten maakt de instituutsopleider ook deel uit van het opleidingsteam.

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO