Waar staan we voor?

De opdracht van de samenwerkende partners in de AOS Tilburg is om leraren op te leiden en blijvend te stimuleren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Zo kunnen zij altijd inspelen op de veranderende leerbehoeftes van leerlingen als gevolg van veranderingen in de wereld om ons heen. 

 

Visie op samen opleiden

De AOS Tilburg werkt vanuit een visie die door alle partners wordt onderschreven: samen met studenten, leraren en opleiders willen we leerlingen het beste onderwijs aanbieden. Zowel studenten als docenten leren hoe zij leerlingen optimaal kunnen (blijven) ondersteunen in hun leerproces. Het aanpassen aan de veranderende leerbehoeftes van leerlingen zien wij als onze maatschappelijke opdracht. Deze opdracht is leidend voor het handelen in alle lagen van de onderwijsorganisatie. 

 

Didactische principes

Aan onze gezamenlijke visie koppelen wij een viertal didactische principes voor het samen opleiden van studenten. 

  •  We zien leren als een sociaal proces 
  •  We gebruiken de context van de school: authentieke leeromgevingen
  •  We stimuleren een onderzoekende houding (kritisch-reflectieve houding) 
  •  We zetten in op de ontwikkeling van het zelfregulerend vermogen van de student

Wij bieden studenten leerarrangementen aan waarmee ze kennis, houding en vaardigheden kunnen aanleren en in een diversiteit van schoolsituaties vertrouwd worden met verschillende beroepsrollen van de leraar en praktijksituaties. 

Door internetbureau ROQUIN © 2020 AOS-OMO