Opleiden in de school

Een groot deel van je studie breng je door in de schoolcontext: het (leren) opdoen van ervaringen in het werken met leerlingen, groepen en klassen en uiteraard ook het (leren) samenwerken met docenten. Wij vinden het belangrijk dat je hierbij deskundig opgeleid, begeleid en beoordeeld wordt. We werken continu aan de inhoudelijke bekwaamheid en de relationele en communicatieve vaardigheden van vakmensen die hun jarenlange onderwijservaring willen delen.

Competentiegerichte opleiding

De bacheloropleiding van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) is een competentiegerichte opleiding. FLOT en AOS Midden-Brabant werken nauw samen om te zorgen dat de student deze competenties tijdens de stages voor de klas kan ontwikkelen. Zo bereiden we hem voor op de beroepspraktijk van een docent. De student leert in welke situaties (beroepscontext) welke taken (doelstellingen) en acties (adequaat gedrag) nodig zijn om het juiste resultaat te behalen. Tijdens de stage formuleert hij samen met de werkplekbegeleider leervragen om deze competenties te verwerven. 

Zeven competenties

Bij FLOT staan zeven competenties centraal:

  • Interpersoonlijk: omgaan met, leiden en begeleiden, stimuleren en confronteren van leerlingen.
  • Pedagogisch: het welbevinden van leerlingen, het signaleren van ontwikkelings- en gedragsproblemen en het begeleiden van individu en groep op een veilige manier. 
  • Vakinhoudelijk en vakdidactisch: het ontwerpen, aanbieden, begeleiden en evalueren van leerprocessen binnen het schoolvak.
  • Organisatorisch: het goed organiseren en plannen van je lessen zodat je leerlingen optimaal kunnen leren. 
  • Samenwerking met collega’s: het delen van informatie, het constructief bijdragen in samenwerkingssituaties en het ontvangen en geven van feedback binnen een goede werksfeer. 
  • Samenwerking met de omgeving: het communiceren en afstemmen met ouders/verzorgers en met bedrijven en instellingen waarmee de school samenwerkt. 
  • Reflectie en ontwikkeling: het verwerven van een duidelijk beeld van eigen bekwaamheid en de ontwikkeling daarvan.

Basiscursus werkplekbegeleider

De werkplekbegeleider begeleidt de student op de werkplek. We bieden een basiscursus aan voor alle werkplekbegeleiders in de school. Beginnende werkplekbegeleiders worden voorbereid op hun rol als opleider van studenten in de school. Door het volgen van de basiscursus werkplekleren verwerven ze de deskundigheid die nodig is om studenten goed te begeleiden. De AOS spant zich in om iedereen een certificaat te laten halen dat getuigt van de benodigde basisvaardigheden. Werkplekbegeleiders die ruime ervaring hebben in het begeleiden van studenten adviseren we om deel te nemen aan de AOS-academie .

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO