De rol van onderzoek

Het is voor zowel onze studenten als voor gediplomeerde docenten belangrijk om met een onderzoekende houding in het werk te staan. Door systematisch stil te staan bij vragen of problemen uit de praktijk, wordt een onderzoekende houding ontwikkeld en worden inzichten opgedaan die toegepast kunnen worden.  

Schoolgebonden onderzoek

Schoolgebonden onderzoek draagt bij aan de eigen professionele ontwikkeling én aan de ontwikkeling van de school. Binnen de AOS Midden-Brabant doen studenten en docenten schoolgebonden onderzoek. Het onderzoek is gericht op de onderwijspraktijk van de (aanstaande) leraar. Door zelf onderzoek te doen naar problemen en vragen uit de praktijk ontwikkel je een onderzoekende en reflecterende houding. Dat helpt je als onderwijsprofessional om de ontwikkelingen te volgen en zelf een actieve bijdrage te leveren. 

Onderzoeksagenda's

Wij werken op basis van een onderzoeksagenda . Het onderzoek dat studenten en docenten uitvoeren, past binnen deze onderzoeksagenda, maar is toegespitst op de vragen en problemen binnen de school. De schoolspecifieke onderzoeksagenda is gebaseerd op de schoolontwikkeling uit het schoolplan. Het onderzoek is bovendien gericht op de verbetering van de eigen onderwijspraktijk van de onderwijsprofessional. 

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO