Organisatiestructuur AOS Midden-Brabant

AOS MB ontwikkelt zich naar een leernetwerk. Een leernetwerk waarin 4 kernwaarden centraal staan: samen leren, samen onderzoeken en ontwikkelen, samen werken en samen verantwoordelijkheid nemen. Om onze doelen te realiseren kennen we onderstaande overleg- en werksituaties. In ieder overleg participeren medewerkers van verschillende organisaties.

Door internetbureau ROQUIN © 2021 AOS-OMO