Zorg voor kwaliteit

De AOS Midden-Brabant werkt met een kwaliteitszorgplan dat is vastgesteld door alle deelnemende partners. Met dit plan waarborgen we dat de streefdoelen van de opleiding gerealiseerd worden en regelmatig worden geëvalueerd. AOS Midden-Brabant is een geaccrediteerd samenwerkingsverband. Dit betekent dat we ons verantwoorden en getoetst worden op een landelijk vastgesteld kwaliteitskader.

Betrokkenen bij de kwaliteitszorg

Alle betrokken studenten, werkplekbegeleiders, opleiders en begeleiders worden bij de evaluatie betrokken. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor onze verbeter- en vervolgacties.

Door internetbureau ROQUIN © 2020 AOS-OMO