Didactisch concept

Ons didactisch concept maakt deel uit van onze visie op opleiden. Dit concept gaat uit van het principe ‘praktijk – theorie – praktijk’. De lespraktijk is uitgangspunt voor het leren. Deze praktijk roept leervragen op – die leervragen leiden tot verdieping en verbreding van de theorie - de verbeterde theorie wordt weer toegepast in de lespraktijk.

Onderzoek

Goed opleiden en begeleiden van aankomende leraren komen het best tot stand in een samenwerkingsverband tussen de lerarenopleiding en de scholen. Met andere woorden: binnen een AOS. Voor een goede, professionele ontwikkeling is het belangrijk dat je onderzoek verricht. Ons onderzoeksprogramma is relevant voor jouw lespraktijk omdat het gekoppeld is aan de ontwikkeling van jouw scholing en die van jouw leerlingen. Binnen de AOS doen studenten en docenten onderzoek. En waar mogelijk werken ze daarin samen.

Door internetbureau ROQUIN © 2019 AOS-OMO