Downloads leerjaar 3 FLOT

Richtvragen voor reflectie
klik hier om te downloaden

Oriëntatie op beroep jaar 1- 2- 3- 4
klik hier om te downloaden

Stappenplan les samenwerkend leren voorbereiden
klik hier om te downloaden

Criteria lesbezoek activerende didactiek
klik hier om te downloaden

Criteria lesbezoek samenwerkend leren
klik hier om te downloaden

Lesvoorbereidingsformulier
klik hier om te downloaden

Leeruitkomst`werkplan hoofdfase 2
klik hier om te downloaden

versie Oost -  Compleet drukversie Algemeen deel - 3 juli 2018
klik hier om te downloaden

Compleet drukversie Algemeen deel - 3 juli 2018
klik hier om te downloaden

Studiewijzer Professioneel Handelen FLOT 1819
klik hier om te downloaden

Bijlage 4. ABC observatieschema
klik hier om te downloaden

Bijlage 5. kwadrantmodel
klik hier om te downloaden

Bijlage 6. plan van aanpak
klik hier om te downloaden

Door internetbureau ROQUIN © 2020 AOS-OMO